Młodzież z Gimnazjum w Lutomi Dolnej realizuje program "Młody obywatel". W dniu  8 lutego odbyły się warsztaty prowadzone przez animatorkę Centrum Edukacji Obywatelskiej Panią Annę Chęć.
Miały one na celu wsparcie uczniów uczestniczących w programie "Młody obywatel" w realizacji ich projektu uczniowskiego.

Warsztaty w ramach projektu Młody obywatel

Młodzież pracuje już od kilku miesięcy, badając zasoby lokalnej społeczności.
Kolejnym krokiem było  podjęcie decyzji dotyczącej wyboru konkretnego tematu oraz celu projektu. Zajęcia prowadzono metodą warsztatową- różnorodnych ćwiczeń, zadań i zabaw. Podczas ich trwania,na bazie dotychczas wypracowanych informacji, podjęta została ostateczna decyzja, co grupa gimnazjalistów z  Lutomi Dolnej będzie robiła w dalszej części projektu. Zastanawialiśmy się także nad tym, jakich ważnych sojuszników powinniśmy pozyskać, czego od nich oczekujemy, ale także- co możemy im zaoferować, aby wspólnie wzmacniać lokalną społeczność.
Wspólnie, metodą burzy mózgów i za namową rodziców, zdecydowaliśmy, że nawiążemy współpracę z Klubem Seniora w Bystrzycy Dolnej oraz poprzez wywiad i znajomość środowiska lokalnego znajdziemy i zaktywizujemy te osoby, które z róznych przyczyn nie wychodzą z domu i nie mają kontaktów nawet z sąsiadami.
Wszystko dokładnie zaplanujemy w naszym harmonogramie działań, podzielimy się zadaniami i ruszamy do pracy.
Nasze cele projektu „Młody obywatel":
• złamanie stereotypów,
• połączenie pokoleń,
• aktywizacja osób starszych nienależacych do Klubu Seniora,
• wzmocnienie samooceny seniorów i młodzieży,
• motywowanie  do działań i docenianie starszych osób w społeczeństwie lokalnym,
• umożliwienie seniorom kontaktu z młodzieżą,
• promocja projektu "Młody obywatel" i Klubu Seniora oraz Gimnazjum w Lutomi Dolnej i Gminy Świdnica.