Od  września 2010 r. nasze gimnazjum bralo udział w ogólnopolskim projekcie "Młody obywatel" realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki niemu uczniowie  mogli zbadać, jak ludzie z ich miejscowości współpracują ze sobą, jak komunikują się i co jest ważne dla lokalnej tożsamości. Uczniowie podejmowali szereg zadań , nad których przebiegiem czuwał koordynator projektu p. E. Zerka.

Celem programu było umożliwienie młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi zaufania, współpracy między ludźmi, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w miejscowości.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w kwietniu 2013 r. w Bystrzycy Górnej. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs, który był efektem ostatniego przedsięwzięcia gimnazjalistów- mianowicie czytania bajek młodszym kolegom. Oto fotorelacja z uroczystości:

Młody obywatel