Gmnazjum im. Unii Europejskiej Lutomia Dolna

Herb Polski BIP

Godziny pracy doradcy zawodowego:

poniedziałek  8.00-- 10.50

wtorek           10.50 - 14.25

środa             8.55 - 14.25

czwartek       8.55 - 14.25

piątek           8.00 - 12.30

HISTORIA SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej  w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku powstał w październiku 2003 roku. Wówczas szkoła pozyskała grant edukacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Ośrodek powstał  z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Ignacego Ognistego oraz nauczyciela WOS mgr Wojciecha Obraniaka. Opiekunami SzOK - u byli mgr Grażyna Górniak – bibliotekarz oraz mgr Beata Babicz – pedagog.

Obecnie Szkolnym Ośrodkiem Kariery kieruje szkolny doradca zawodowy mgr Edyta Zerka.

WYPOSAŻENIE SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

            Pracownia szkolnego ośrodka kariery usytuowana jest w czytelni biblioteki szkolnej  w której odbywają się spotkania indywidualne oraz zajęcia klasowe. Wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu, w sprzęt do powielania informacji (drukarka, kopiarka), magnetowid, telewizor. W swoich zbiorach bibliotecznych posiada informacje drukowane (ulotki, czasopisma specjalistyczne, wycinki z prasy codziennej), informacje multimedialne (filmy, płyty CD, kasety wideo, programy komputerowe), materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli (ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć). Biblioteczka specjalistyczna posiada również opracowania teoretyczne, materiały metodyczne, poradniki, opisy zawodów.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice a nawet studenci mają możliwość korzystania z wyżej wymienionych pozycji w trakcie zajęć w SzOk-u lub wypożyczając je na zajęcia lekcyjne. Prenumerujemy  czasopismo „Victor gimnazjalista”, które jest chętnie wypożyczane przez uczniów naszej szkoły.

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Program przygotowujący ucznia do wyboru zawodu prowadzony jest w gimnazjum przez trzy lata i został podzielony na trzy moduły:

 • I moduł – Poznajemy siebie. Uczniowie klas I będą mogli określić własne preferencje zawodowe, uzdolnienia, temperament, oraz cechy osobowości.
 • II moduł – Poznajemy zawody. Uczniowie klas II zapoznają się z klasyfikacja zawodów, miejscach pracy, czasie pracy, oraz źródłami informacji o zawodach.
 • III moduł – Poznajemy ścieżki kształcenia oraz wybór szkoły. Uczniowie klas III ćwiczą umiejętności planowania kariery biorąc pod uwagę swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania, osiągnięcia szkolne.

Program ten ma przygotować uczniów do odpowiedzialnego i dorosłego życia.

Zagadnienia z preorientacji zawodowej realizowane są również na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, informatyce oraz w ramach godzin wychowawczych.

CELEM GŁÓWNYM JEST:

Przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego wyboru szkoły.

 CELEM SZCZEGÓŁOWYM:

 1.  Zrozumienie wagi i wpływu dobrego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej na zadowolenie i satysfakcje w życiu.
 2. Przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.
 3. Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .
 4. Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.
 5. Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.
 6. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.
 7. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.
 8. Przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.


INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE SZOK

 1.  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.
 2. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdnicy.
 4. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
 5. Doradca Zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.
 6. Ochotnicze Hufce Pracy i Klub Pracy OHP w Świdnicy.


KRONIKA SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery posiada swoją kronikę,w której na bieżąco są rejestrowane wszystkie ważniejsze wydarzenia, oraz gazetkę ścienną na której aktualizowane są informacje dotyczące zawodów i działań ośrodka.


GIEŁDA EDUKACYJNA

To wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz naszego gimnazjum. Co roku w połowie marca szkoły ponadgimnazjalne powiatu świdnickiego  i dzierżoniowskiego prezentują ofertę dedukcyjną skierowaną do trzecioklasistów  z Witoszowa, Pszenna i Lutomi. W tym roku szkolnym będzie to z kolei VIII Giełda Edukacyjna.

W trakcie giełdy edukacyjnej szkoły ponadgimnazjalne  prezentują swoją ofertę edukacyjną począwszy od ulotek, broszur, kronik szkolnych i klasowych, folderów przedstawiających poszczególne kierunki nauczania do gotowych produktów i efektów pracy ucznia w szkole dla absolwentów gimnazjów gminy wiejskiej Świdnica z Lutomi Dolnej.

Adres

Gimnazjum im. Unii Europejskiej
Lutomia Dolna 12
58-113 Lutomia Dolna

NIP 884-22-90-793
Regon 891031513

Kontakt

tel. 74 850 27 26
faks 74 850 29 68

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: gimld.mojaszkola.net
BIP: gimld.mojaszkola.net/bip

Dyrekcja

 • dyrektor mgr Elżbieta Marcińska
 • zastępca dyrektora mgr Jolanta Romańczuk

Sekretariat

 • sekretarz szkoły – Ewelina Druzgała
 • sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30