W dniu 23.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17. Honorowymi gośćmi byli p. wójt Teersa Mazurek, dyr. Gminnego Zespołu Oświaty p. Maria Jaworska, przewodnicząca Rady Gminy Regina Adamska, radni i rodzice. 

Pani dyrektor Elżbieta Marcińska wręczyła nagrody najlepszym uczniom.

Najlepszą absolwentką, uczennicą i osobowością szkoły została Natalia Janiszewska z kl. IIIb. 

Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

z kl. 1 a -  Kinga Półtorak, Anna Natanek, Dominika Kubat, Emilia Stuła

1 b - Natalia Stankiewicz i Karolina Gawrońska

2a - Magdalena Ryl, Martyna Gryc, Małgorzata Musiał, Agnieszka Konopka

3a - Karolina Dynowska, Anita Gryszka, Nicol Dziedzic, Michał Hajdrych, Kamil Hajdrych, Julia Sałapatek, 

3b - Natalia Janiszewska, Zuzanna Prask, Natalia Kubisztal, Wiktoria  Kilar, Ewelina Bezegłów, Katarzyna Brodziak i Weronika Paliniewicz

Najlepszym sportowcem w roku szkolnym została Natalia Chwistek z kl. IIb

W konkursie gimnazjalnym, zwyciężyli  uczniowie, którzy uzyskali największy przyrost wiedzy w stosunku do egzaminu próbnego.

Z bloku humanistycznego nagrodę w tym konkursie uzyskał Mateusz Hajdrych z kl. IIIa

z boku matematyczno-przyrodniczego Adrian Skowera z kl. IIIa

z bloku językowego - Katarzyna Brodziak z kl. IIIb

Nagrodę specjalną od pani dyrektor za postawę uczniowską otrzymała Anna Rejkowicz. 

Zdjęcia: strona internetowa Gminy Świdnica

 zakonczenie roku