POJEDNANI W SPORCIE
Dnia 23 III 2017 w Burkatowie w świetlicy wiejskiej odbyło się uroczyste zakończenie projektu realizowanego  w ramach wolontariatu  „Pojednani w sporcie”. Uczestniczyło w nim 54 wolontariuszy z całej gminy, z czego 37 - z Gimnazjum w Lutomi Dolnej.

Zaświadczenia ukończenia projektu oraz certyfikaty udziału w obsłudze II półmaratonu świdnickiego osobiście wręczali Wójt Gminy Świdnica – pani Teresa Mazurek, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – pani Maria Jaworska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – pan Krzysztof Jas oraz Dyrektor Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej – pani Elżbieta Marcińska.
Organizatorzy oraz zaproszeni goście podziękowali wszystkim wolontariuszom za ponadprzeciętne zaangażowanie oraz stworzenie wspaniałej atmosfery  podczas działań  propagujących  sport w środowisku lokalnym społeczności Gminy Świdnica.